1. نوشته هایی با برچسب دوران ساسانی
شناسايي حوضخانه دوران ساساني در سفيدشهر

روز پنج شنبه گذشته يك حوضخانه مربوط به دوران ساساني در سفيدشهر شناسايي گرديد. سيد محمد ساداتي نژاد، مديرعامل انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر گفت روز پنج شنبه مورخ ١٥ آذر ١٣٩٦، بطور تصادفي با حضور دكتر ظهوري سرپرست پروژه اكتشاف شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر و مهندس محسني تبار رئيس اسبق اداره ميراث فرهنگي […]