1. مطالب منتشر شده در دسته ی "ساید بار راست"
سایت جدید روزنامه سراج
http://serajonline.com/

http://serajonline.com/

ادامه کاوشها قدمت بیشتری را برای شهر طمسیجان رقم زد

ادامه کاوشها قدمت بیشتری را برای شهر طمسیجان رقم زد سرپرست تیم کاوش باستان شناسی گفت: ادامه کاوش در شهر زیرزمینی قدمت طسمیجان را چند قرن عقب تر معرفی میکند. دکتر مجید منتظر ظهوری در گفتگو با خبر نگار سراج گفت: در ادامه کاوشها با اشیایی از قبیل کاشی زرفام که در محرابهای دوره خوارزمشاهی […]

کشف قطعه کاشی ارزشمند زرین فام در شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر

دکتر مجید منتظرظهوری، سرپرست پروژه اکتشاف شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر، روز جمعه مورخ ۹ آذر از کشف یک قطعه کاشی زرین فام در شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر ظهوری، سرپرست پروژه اکتشاف شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر، روز جمعه ۹ آذر، در مصاحبه با تسنیم، قطعه کاشی […]

شناسایی سکه ضرب شده در دوران مهرداد دوم اشکانی در سفیدشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر مجید منتظرظهوری، سرپرست پروژه باستان شناسی شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر روز جمعه ٩ آذر ١٣٩٧ از شناسایی یک عدد سکه متعلق به دوران اشکانی در سفید شهر آران و بیدگل خبر داد که توسط اهالی این شهر به صورت تصادفی از اراضی ملک آباد در سفیدشهر یافت شده است. […]

برخی اشیای کشف شده در سال ۱۳۸۷، در منطقه چاله غم سفید شهر به ۶ هزار سال قبل می رسد

دکتر جاوری، رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان، در مصاحبه ای با هفته نامه سراج، در روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ در خصوص اشیای پیدا شده از منطقه چاله غم سفیدشهر توسط بخش باستان شناسی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۷، گفت قدمت برخی از اشیای کشف شده به هزاره چهارم قبل از میلاد ( […]