تاریخ: ۱۰:۳۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم توسط مصطفی اصفهانیان را تبریک عرض می نمائیم.

کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم توسط مصطفی اصفهانیان از افتخارات قرانی کاشان را به جامعه قرانی و مردم قران دوست دارالمومنین کاشان تبریک عرض می نمائیم.   کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم توسط مصطفی اصفهانیان از افتخارات قرانی کاشان را به جامعه قرانی و مردم قران دوست دارالمومنین کاشان […]

کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم توسط مصطفی اصفهانیان از افتخارات قرانی کاشان را به جامعه قرانی و مردم قران دوست دارالمومنین کاشان تبریک عرض می نمائیم.

 

کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم توسط مصطفی اصفهانیان از افتخارات قرانی کاشان را به جامعه قرانی و مردم قران دوست دارالمومنین کاشان تبریک عرض می نمائیم.