تاریخ: ۱۳:۴۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
هفته نامه مردم سیلک در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان « ساداتی نژاد ؛ نماینده آران و بیدگل ، سفیدشهر و گاهی اوقات هم کاشان» منتشر نمود.

این یادداشت در نظر دارد، بخش هایی از این مطلب را که به ناحق به فرهنگ و هویت سفیدشهر حمله کرده است را پاسخ دهد. نویسنده در همان بند اول مطلب خود، بحث سفیدشهر را مطرح نموده و گفته است « سال جدید برای سپهر سیاست کاشان همراه با تنش و اختلاف شروع شد. برپایی […]

این یادداشت در نظر دارد، بخش هایی از این مطلب را که به ناحق به فرهنگ و هویت سفیدشهر حمله کرده است را پاسخ دهد.

نویسنده در همان بند اول مطلب خود، بحث سفیدشهر را مطرح نموده و گفته است « سال جدید برای سپهر سیاست کاشان همراه با تنش و اختلاف شروع شد. برپایی یک چادر در حوزه استحفاظی شهرستان کاشان ( در حوزه شهرداری مشکات) از سوی شهرداری سفیدشهر نزدیک بود روابط سیاسی و اداری نه چندان گرم کاشان و آران و بیدگل را بیش از پیش با تنش همراه کند»
نویسنده این متن، از همان ابتدا یک موضوع فرهنگی و گردشگری را به سیاست وصل کرده و گفته سال جدید برای سپهر سیاست کاشان همراه با تنش و اختلاف شروع شد! در صورتی که این موضوع هیچ ارتباطی با سیاست و مسائل سیاسی نداشته و موضوعی کاملا فرهنگی و گردشگری بوده که حل و فصل گردید. آنچه که این نویسنده به آن نپرداخته و یا خود را به کوچه علی چپ زده، آن است که یکی دو نفر فعال سیاسی و رسانه ای محلی مرتبط با یک تشکل سیاسی خاص در شهرستان به دنبال بهره برداری از این موضوع جزئی فرهنگی و گردشگری در راستای وانمود کردن اختلاف و تنش بین دو شهرستان آران و بیدگل و کاشان بود تا وانمود کنند که دیدید که آب دو شهرستان همجوار در یک جوی نمی رود و اصرار نماینده شهرستان بر شعار وحدت ، بی فایده است و رشته های او در پیرامون وحدت و همدلی دو شهرستان، در دو سال گذشته را پنبه کنند! امری که با هوشیاری نماینده محترم و مسئولین شهرستان خنثی شد و نهایتا همه متوجه شدند که موضوع، از چه قرار است و سریعا این مناقشه ساختگی و جعلی را با حضور فرماندار و معاونین در صحنه حل و فصل نمودند و چادر گردشگری سفیدشهر نیز همانطوری که از ابتدا قرار بود، تا آخر تعطیلات مستقر بود.
نویسنده در ابتدای مطلب خود ضرب المثلی را ذکر کرده که « معروف است که گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست» و خواسته اینگونه بهره برداری سیاسی کند که حال که در ابتدای سال ۹۷، از نظر او تنش سیاسی بین دو شهرستان ایجاد شد، پس تا آخر سال، بین دو شهرستان تنش سیاسی خواهد بود. نتیجه گیری که نشان می دهد این معدود افراد افراطی دنبال چه بوده و هستند! ولی این فرد نویسنده و هم تیمی هایش باید بدانند که دست آنها خوانده شده و از این وقایع، طرفی نخواهند بست زیرا مردم کاشان و آران و بیدگل و مردم و مسئولین سفیدشهر، مشکات و نوش آباد می دانند که اینها به دنبال چه بوده و هستند.
اتفاقا بر عکس نتیجه گیری نویسنده، باید گفت همانطور که از ابتدای سال، دست فتنه گران رو شد و تیر آنها برای ایجاد یک تنش و بحران ساختگی بین دو شهرستان به سنگ خورد، و مردم دو شهرستان، وحدت و همدلی را باری دیگر به نمایش گذاشتند، از ابتدای سال پیداست و تا آخر سال نیز همینطور خواهد بود.
نامبرده در بند دوم مطلب خود گفته است « اختلافات این چنینی بین سفیدشهر و مشکات، و در سطحی بالاتر اختلاف مرزی بین کاشان و آران و بیدگل ، واقعیتی است انکارناپذیر که فقط و فقط با خویشتن داری و صد البته صداقت و گفتمان منطقی قابل حل است» گرچه بخش آخر توصیه نویسنده، قابل پذیرش است و صداقت و خویشتن داری و گفتمان منطقی که بعید است خود نویسنده به آن اعتقادی داشته باشد، ارزش هایی قابل احترام هستند، ولی نویسنده مطلب فوق باید بداند که اختلافی بین سفیدشهر و مشکات و کاشان و آران و بیدگل نیست، و بحث حریم، موضوعی است که به هیئت وزیران مربوط است و اشتباهی رخ داده که هر وقت باشد، تصحیح خواهد شد.
نامبرده در بند دوم مطلب خود نوشته که این اختلاف بر سر یک چادر فی مابین مشکات و سفیدشهر یک اختلاف ساده نبود بلکه عملیاتی برای تخریب و تضعیف کاشان بود. باید به نویسنده گفت این تلاش شما برای اینطور وانمود کردن قضیه بود که در این نوشته هم تلاش دارید این را جا بیندازید ولی خودتان هم می دانید که تیرتان به سنگ خورد و حقیقت روشن شد.
نامبرده در بند ۴ تلاش کرده وقایع اخیر را به نماینده ارتباط داده و او را تخریب نماید و نوشته « وقایع اخیر از آن جهت که از سوی زادگاه ساداتی نژاد، نماینده شهرستان اتفاق افتاده ، بسیار بحث انگیز است» و سپس در اباطیلی تلاش کرده نماینده را تضعیف نماید و او را نماینده سفیدشهر و سپس کاشان قلمداد کرده، امری که بیهودگی و بطلان آن آنقدر آشکار است، که نیاز به توضیح ندارد.
او‌ گفته « چرا ساداتی نژاد در قبال اقدامات تنش زای همشهریانش سکوت پیشه کرده است؟ این سکوت نشانه چیست؟» باید گفت نویسنده قیف را برعکس گرفته است و باید اینطور بگوید که چرا نماینده در قبال اقدامات تنش زای یکی دو‌نفر فعال رسانه ای و سیاسی شناخته شده از شهر همسایه مشکات و نوش آباد سکوت کرده است و این سکوت نشانه چیست؟ و جواب واضح است این سکوت به خاطر حفظ وحدت و همدلی است، کما اینکه شهر زادگاه نماینده نیز به خاطر حفظ وحدت و همدلی ، همینکار را کرد و با درایت برخورد نمود و اقدام دو نفر را به حساب مردم شهر های همسایه نگذاشت.
نامبرده در بند شش، دم خروس ارتباط خود با فعال رسانه ای خاص در شهر همسایه را نشان داده و گفته « درایت و تیزهوشی مسئولان امر، در شورای شهر و شهرداری مشکات قابل تحسین است» اتفاقا شورای شهر و شهرداری مشکات اسیر دست یکی دو نفر خاص فعال رسانه ای شدند و‌ دیر متوجه واقعیت قضیه شدند و باز نامبرده قیف را بر عکس گرفته است. بیشتر، این مسئولین سفیدشهر بودند که با درایت، جوانان را کنترل کردند. نامبرده که مشخص است همه حرفش در همان دو بند آخر خلاصه شده و به دنبال متهم کردن نماینده و مردم و مسئولین سفیدشهر است، باید بداند که این نه تنها مردم مشکات بلکه مردم هر دو شهر مشکات و سفیدشهر بودند که نجیب هستند و روسیاهی برای یکی دو فعال رسانه ای و سیاسی می ماند که به دنبال فتنه انگیزی بین مردم نجیب این دو شهر بودند و تیرشان به سنگ خورد و حالا در یک رسانه دیگر و با به ظاهر یک قلم دیگر به دنبال تطهیر خود و واررونه نشان دادن قیف هستند ولی مردم آگاه، بیدار و هوشیارند.