تاریخ: ۱۳:۴۴ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برخی افراد که با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند

حضرت آیت اله خامن های رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز )دوشنبه( در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، اعتماد همه رأی دهندگان به صندوق انتخابات نظام اسلامی را مهمترین واقعیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواندند و با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری و کار و تلاش برای پیشرفت ایران و اعتلای […]

حضرت آیت اله خامن های رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز )دوشنبه( در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، اعتماد همه رأی دهندگان به صندوق انتخابات نظام اسلامی را مهمترین واقعیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواندند و با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری و کار و تلاش برای پیشرفت ایران و اعتلای نظام افزودند: برای اداره درست کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها باید ضمن استفاده از تجربیات که مهمترین آنها وحدت ملی و اعتماد نکردن به آمریکاست، به ملاکهای درست تصمیم گیری اتکا کرد که اصلی ترین این ملاکها، «تأمین منافع ملیِ حقیقی » یعنی منافعی است که با هویت ملی و انقلابی ملت در
تعارض نباشد.

حضرت آیت اله خامنه ای در ابتدای سخنان خود، ماه مبارک رمضان را فرصتی طلایی و مغتنم برای «تضرع به درگاه خداوند متعال »، و «نورانی کردن دلها » خواندند و خاطرنشان کردند: دستیابی به اهداف و خواسته های والا در گرو ارتباط با خداوند و تلاش صادقانه و مؤمنانه است و اگر جامعه اسلامی و انقلابی از ذکر و تضرع به درگاه پروردگار غافل شود، ضربه خواهد خورد.

رهبر انقلاب اسلامی سپس در نگاهی به مسائل روز، درخصوص «انتخابات ۲۹ اردیبهشت » گفتند: انتخابات کار بزرگی بود و قدرت انقلاب و عمق نفوذ نظام اسلامی را در دلهای مردم نشان داد، اگرچه رسان ههای جهانی در تبلیغات پر حجم خود هیچ اشاره ای به این مسئله مهم نمیک‌نند. ایشان، کار با ارزش همه مشارکتک‌نندگان در
انتخابات را «ابراز اعتماد به نظام اسلامی » خواندند و افزودند: کار مشترک مردم فارغ از اینکه به چه کسی رأی دادند، این بود که به صندوق رأیِ جمهوری اسلامی و به حرکت عظیم مقرر شده در قانون اساسی یعنی انتخابات، «اعتماد » کردند.

حضرت آیت اله خامن های با انتقاد از برخی افراد که با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند، افزودند: نباید با بگومگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ
ملت در انتخابات را خراب و ضایع کرد. ایشان با اشاره به اقدامات وقیحانه آمریکایی ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در افزایش تحری مها و کوبیدنِ بیش از پیش بر طبل دشمنی، افزودند: در مقابل این دشمن یها، باید فضای جدیدی از همکاری، کار و تلاش برای رسیدن به هدف مشترک یعنی «پیشرفت کشور و اعتلای جمهوری اسلامی » ایجاد کرد و همه در آن فضا، سهیم و شریک شوند.

رهبر انقلاب اسلامی، لازمه تحقق اهداف و به زانو درآوردن دشمن را «تلاش و ایستادگی » خواندند و گفتند: همه باید به مسئولین کشور کمک کنند و مسئولین نیز باید با رعایت حال مردم، در بخشهای مختلف با یکدیگر همکاری کنند. حضرت آیت اله خامنه ای تأکید کردند: مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه دولتهایی که بر سر کارند، حمایت میک‌نم و بعد از این نیز همین گونه خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی سپس با ورود به بحث اصلی خود یعنی چگونگی مدیریت صحیح کشور و تشخیص راه از بیراهه، گفتند: اداره صحیح کشور در وهله اول نیازمند مشخص شدن «ملاک های تصمیم سازی و تصمیم گیری » و در مرحله بعد، نیازمند «استفاده از تجربه های ۳۸ سال گذشته » است.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ملاک های تصمیم گیری صحیح، به «منافع ملی » به عنوان ملاک اصلی اشاره کردند و افزودند: البته منافع ملی آن زمانی واقعاً منافع ملی است که با «هویت ملی و انقلابی ملت ایران » در تعارض نباشد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: منافع ملی باید با هویت ملی تطبیق داده شود نه اینکه هویت ملی تابعی از موضوعاتی تحت عنوان منافع ملی قرار گیرد، زیرا در واقع آن موارد، «منافع تخیلی » است نه منافع ملی. حضرت آیت اله خامنه ای در ادامه به بیان معنای هویت ملی پرداختند و افزودند: هویت ملی ایران براساس سه عنصر «مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی »، شکل می گیرد و در تعریف هویت ملی حتماً باید این سه عنصر مد نظر قرار گیرند.