كاووش يك منطقه بی نظیر زيرزميني در شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر

كشف فضايي بی نظیر در شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر در كاووش هاي روز جمعه ١٦ آذر ٩٧ به گزارش خبرگزاري تسنيم و هفته نامه سراج، روز جمعه مورخ ١٦ آذر ١٣٩٧، در كاووش هاي باستاني شناسي شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر، فضايي با سبك معماري كاملا جديد و متفاوت از آنچه در شهرهاي دستكند […]

كشف فضايي بی نظیر در شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر در كاووش هاي روز جمعه ١٦ آذر ٩٧

به گزارش خبرگزاري تسنيم و هفته نامه سراج، روز جمعه مورخ ١٦ آذر ١٣٩٧، در كاووش هاي باستاني شناسي شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر، فضايي با سبك معماري كاملا جديد و متفاوت از آنچه در شهرهاي دستكند وجود دارد پيدا شده است .
دكتر ظهوري سرپرست كاووش شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر، روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار سراج و تسنيم گفت كارگاه دوم كاووش در شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر به محوريت قدمگاه مي باشد كه در ادبيات شفاهي ما آن را از جمله مسيرهاي شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر مي دانيم. وي گفت اميدواريم با اين كارگاه، مسيرهاي دسترسي به فضاهاي متنوع شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر، ميسر تر گردد.
ظهوري در بيان تفاوت هاي بخش زير قدمگاه در مقايسه با بخش چهارطاقي و زيارت، گفت بررسي هاي اوليه اي كه در اولين روز كاري در كارگاه دوم انجام شد، نشان داد كه با فضاهايي متفاوتي نسبت به فضاهاي كارگاه شماره ١ روبرو هستيم. سرپرست پروژه شهر زير زميني طسميجان گفت ميتوانيم در اين مقطع، بگويم اين فضا داراي معماري متفاوت است و شامل فضاي ٤ سو، با قوس هاي جناغي شكل مي باشد. ما هنوز در مرحله مطالعات اوليه هستيم و اميدواريم روزهاي آينده يافته هاي فرهنگي بيشتري پيدا كنيم. دكتر ظهوري همحنين اضافه كرد كه ما بايد مطالعات خود را تكميل كنيم ولي در اين مرحله مي توانم بگويم كه مي دانيم فضاي جديد، كاملا متفاوت از كارگاه اول داريم و اميدواريم مستندات بيشتري از
شهر زير زميني طسميجان در روزهاي آينده پيدا كنيم.
وي گفت كارگاه دوم و فضاي جديد، معماري متفاوت در چند سطح دارد كه داراي راهروهاي گسترده است.
به گفته كساني كه از اين بخش از شهر زير زميني طسميجان در زير قدمگاه بازديد نموده اند، اين فضا در زير شهر، بی مانند مي باشد و در دست كندهاي موجود، سابقه ندارد و حيرت همه را بر خواهد انگيخت.