شناسایی سکه ضرب شده در دوران مهرداد دوم اشکانی در سفیدشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر مجید منتظرظهوری، سرپرست پروژه باستان شناسی شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر روز جمعه ٩ آذر ١٣٩٧ از شناسایی یک عدد سکه متعلق به دوران اشکانی در سفید شهر آران و بیدگل خبر داد که توسط اهالی این شهر به صورت تصادفی از اراضی ملک آباد در سفیدشهر یافت شده است. […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر مجید منتظرظهوری، سرپرست پروژه باستان شناسی شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر روز جمعه ٩ آذر ١٣٩٧ از شناسایی یک عدد سکه متعلق به دوران اشکانی در سفید شهر آران و بیدگل خبر داد که توسط اهالی این شهر به صورت تصادفی از اراضی ملک آباد در سفیدشهر یافت شده است.

دکتر ظهوری که بعنوان سرپرست پروژه اکتشاف شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر، مرحله دوم کاووش این مجموعه بی نظیر را از ٢٨ آبان آغاز نموده است، روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، از شناسایی یک عدد سکه مربوط به دوران اشکانی که توسط اهالی در اراضی ملک آباد در سفیدشهر بدست آمده، خبر داد.
دکتر ظهوری گفت این سکه که طی بررسی انجام شده دارای ضربی متفاوت است، مستندی بسیار ارزشمند برای منطقه سفیدشهر است که متعلق به دوران مهرداد دوم اشکانی است. یک طرف این سکه، تصویر مهرداد دوم اشکانی و در طرف دیگر، تصویر ارشک سرسلسله اشکانیان است.
وی گفت تردیدی در مورد تعلق این سکه به دوران مهرداد دوم اشکانی، قدرتمندترین شاه اشکانی وجود ندارد و نشان پشت سکه، تعلق آن به دوران مهرداد دوم اشکانی را تایید میکند.
آقای ظهوری گفت این سکه توسط یکی از اهالی میراث یار و متعهد سفیدشهر به نام آقای حسین دانشوری از منطقه ملک آباد سفیدشهر کشف شده که ضمن بازدید و شناسایی محل، موضوع، مورد تایید قرار گرفت.
دکتر ظهوری ابراز داشت، کشف این سکه، هر گونه تردیدی در مورد باستانی بودن سفیدشهر را برطرف می نماید. آقای ظهوری تایید کرد که کشف سکه اشکانی در این نقطه تایید می کند که سفیدشهر در گذشته، روستا نبوده بلکه دارای تمدن شهری بوده و در اینجا، تجارت رونق داشته است‌. تصویر روی سکه تصویر شاه رو به چپ با ریش بلند و سربند و تصویر پشت سکه تصویر ارشک سر سلسله اشکانیان کمان به دست رو به راست بر تخت نشسته است.
نکته مهم دیگری که آقای ظهوری اشاره کردند، آن است که “ملک” به معنای شاه است و از طرفی ملکان ملکا به معنای شاه شاهان عبارتی سلطنتی و لقب شاهان اشکانی است. منطقه ملک آباد که از قدیم الایام به این نام نامیده شده و حتی دارای قلعه بوده، سند دیگری بر باستانی بودن این منطقه است.
لازم به ذکر است که مهرداد دوم اشکانی یا مهرداد بزرگ (اشک نهم) نهمین شاه از دودمان اشکانی است که از حدود ۱۲۴ تا ۸۷ قبل از میلاد ( یعنی ٢٣ قرن پیش) سلطنت کرد. لقب «بزرگ» را به دلیل مقتدر بودن و نظم و سازمان دادن به امور ایران به او داده‌اند. وی هنگامی به شاهی رسید که ایران از هر سو آماج تهاجم اقوام مختلف شده بود. مهرداد با دلاوری و درایت تمام نواحی اشغال شده را پس گرفت و مرزهای ایران را در شرق تا کوه‌های هیمالایا و در غرب تا میان رودان رساند. در زمان پادشاهی او ایران و روم، هم‌مرز شدند. وی همچنین به اوضاع داخلی ایران نظم و سازمان داد و اقتصاد شکوفایی را پایه‌ریزی کرد. مهرداد دوم نخستین شاه اشکانی بود که مانند شاهان هخامنشی، خود را شاه شاهان خواند.

شناسایی سکه ضرب شده در دوران مهرداد دوم اشکانی در سفیدشهر2