شناسایي حوضخانه ای به سبک معماری کهن الگوی دوران ساساني (چلیپایی) در سفيدشهر

روز پنج شنبه گذشته يك حوضخانه مربوط به سبک معماری کهن الگوی دوران ساساني (چلیپایی) در سفيدشهر شناسايي گرديد. سيد محمد ساداتي نژاد، مديرعامل انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر گفت روز پنج شنبه مورخ ١٥ آذر ١٣٩٦، بطور تصادفي با حضور دكتر ظهوري سرپرست پروژه اكتشاف شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر و مهندس محسني تبار […]

روز پنج شنبه گذشته يك حوضخانه مربوط به سبک معماری کهن الگوی دوران ساساني (چلیپایی) در سفيدشهر شناسايي گرديد.
سيد محمد ساداتي نژاد، مديرعامل انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر گفت روز پنج شنبه مورخ ١٥ آذر ١٣٩٦، بطور تصادفي با حضور دكتر ظهوري سرپرست پروژه اكتشاف شهر زير زميني طسميجان سفيدشهر و مهندس محسني تبار رئيس اسبق اداره ميراث فرهنگي شهرستان آران و بيدگل، يك حوضخانه به سبک معماری کهن الگوی دوران ساساني در كنار مسجد جامع سفيدشهر شناسايي شد.
دكتر ساداتي نژاد گفت اين حوضخانه كاملا تصادفي و با سوال مهندس محسني تبار مبني بر اينكه اگر قدمت اين منطقه مربوط به دوران قبل از اسلام و ساساني باشد، نمي شود داخل شهر، حوضخانه ای با سبک کهن وجود نداشته نباشد؟ شناسايي شد. ساداتي نژاد گفت فردي به نام علي حيدري در زماني كه اين جمع به منظور كاووش راه هاي ورودي شهر زير زميني طسميجان، در كنار خانه قديمي مدير خردمندي و درب ورودي زيارت قرار داشت، گفت بله هست و يك حوضخانه در كنار مسجد جامع وجود داشت كه هنوز هم هست.
نامبرده پس از راهنمايي جمع حاضر به كنار خانه معروف به خانه منداقا جواد عليزاده( محمدآقا جواد)، يك كشف تاريخي را رقم زد و به شناسايي يك حوضخانه به سبک معماری کهن الگوی دوران ساساني كمك كرد که قدمت آن به دوران اسلامی متاخر برمیگردد.
دكتر ظهوري با مشاهده محل مورد نظر، گفت بله كاملا مشخص است كه حياط خانه طرح چليپايي است و اينجا به سبک کهن الگوی چلیپایی بوده است
مهندس محسني تبار هم گفت اينجا به صورت ٤ صفه بوده كه در وسط يك حوضخانه قرار داشته و بعد از اسلام از اين محل ها بعنوان حوضخانه و براي اجتماع و جلسات استفاده مي شد.
آقاي علي حيدر نيز ضمن تاييد موضوع گفت اينجا يك چهارطاقي در وسط حيات وجود داشت و آب قنات از اطراف اين حوض گردش و گذر مي كرد و در اطراف اين حوضخانه مردم مي نشستند. يكي ديگر از اهالي به نام حاج سيد تقي نيز گفت اينجا در زمان قديم محل اجتماع بود و در زمان تاسيس شركت تعاوني شهيد چاپي، جلسات در اينجا برگزار مي شد و جاي بسيار با صفايي بود. جالب توجه است كه ٧٠ سال قبل، شعار مبارزه مالاريا از طريق ددت نيز بر سردرب ورودي اين خانه نوشته شده است كه مويد همين نكته است كه اين خانه محل اجتماعات مردم بوده است.
حسن نظري رئيس شوراي شهر و مهندس پشتاره شهردار سفيدشهر نيز بر لزوم حفظ و مرمت اين بناي مهم و تاريخي تاكيد كردند.