تاریخ: ۱۲:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
روایت آرزوی شهید ستاری که پس از ۳۳ سال برآورده شد

شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود که ۱۵ دی ۱۳۷۳ در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی و همرزمانش به شهادت رسید. به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود که به تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ در […]

شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود که ۱۵ دی ۱۳۷۳ در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی و همرزمانش به شهادت رسید. به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود که به تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی و همرزمان اش به شهادت رسید.

شهید ستاری از جمله افرادی بود که تاکید بسیاری بر تقویت قوای دفاعی داشت. ایشان با توجه به حضور در آمریکا و آشنایی با قدرت های نظامی جهان این الگو را
در کشورمان به کار بردند و در دوره فرماندهی خود بر ظرفیت دیپلماسی نظامی اهمیت بسزایی داد.

آرزوی ۳۳ ساله ستاری چه بود؟ امیر سرتیپ «حبی بالله صادق پور » از همرزمان شهید ستاری در این باره م یگوید: دانشکده خلبانی که از ۳۱ سال پیش تأسیس شده بود، دانشجویان را با مدرک دیپلم پذیرش می کرد و بعد از یک دوره آموزش کوتاه مدت، آنها را برای آموزش با هواپیمای جت به خارج از کشور اعزام می کرد. تیمسار ستاری یک روز مرا احضار کرد و گفت: «نم یخواهم اینگونه باشد. ما باید تمام مراحل آموزش را در ایران داشته باشیم، یعنی از زمانی که دانشجو پذیرش م یشود تا زمانی که وینگ )نشان( خلبانی می گیرد، باید در داخل کشور آموزش ببیند .» گفتم: تیمسار هر کاری از دست من بربیاید، انجام می دهم . در آن جلسه تیمسار ستاری مأموریت تأسیس دانشکده پرواز را به من محول کرد و گفت: «هر چه احتیاج داشته باشید، تهیه م یکنم. اگر حالا نتوانم، در آینده نزدیک تهیه خواهم کرد. من مطمئنم تأسیس دانشکده به خوبی انجام خواهد شد .» به این ترتیب ما برای ایجاد دانشکده پرواز دست به کار شدیم و آن را به شکل نظام دانشگاهی درآوردیم. » منصور ستاری با استفاده از دیپلماسی دفاعی، نظامی و الگوبرداری از سایر کشورهای جهان توانست توان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. وی در سفری که به همراه تیم کارشناسی دفاعی کشورمان به چین داشت با استفاده و بهره برداری از تاسیس دانشگاه هوایی آنها و عملکرد این دانشگاه در حوزه تجهیزات دفاعی آرزوی فرماندهان نظامی کشورمان را بعد از سه دهه محقق کرد.
ایشان بیشتر کارها را خودش به پیش م یبرد به  طوری که پس از برگزاری یکصد و شش جلسه مشترک با وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سرانجام طرح تأسیس دانشکده تصویب شد و ما پذیرش اولین دوره دانشجویان را آغاز کردیم. ابتدا هواپیماهای آموزشی مل خدار را آماده کردیم و سپس هواپیمای جت را نیز وارد سیستم آموزش کردیم.
شهید ستاری دو روز قبل از شهادتش به من گفت: «صادقپور ما با ساختن این دانشکده و آوردن هواپیمای جت به سیستم، به آرزوی ۳۳ ساله خودمان رسید هایم. حالا این دانشکده راه خود را پیدا کرده و من خیالم راحت است از اینکه بدون نیاز به خارج م یتوانیم خودمان خلبان تربیت کنیم .