درباره هفته نامه سراج
تاریخ: ۲۱:۲۷ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
هفته نامه سراج، رسانه ای در تراز دارالمومنین تنها رسانه ای است که چنین چشم اندازی را برای خود برگزیده است.  منظور از دار المومنین، سرزمینی است که مومنان در آن سرزمین زندگی میکنند و در یک چنین سرزمینی، رسانه نیز باید به ارتقاء زندگی مومنانه کمک نماید و بسیار اهمیت دارد که معیارها و ویژگی سرزمین دار المومنین معین گردد تا رسانه نیز با آگاهی نسبت به آن، به حفظ و ارتقاء این ارزش ها کمک نماید.
احیای آداب و سنت های اسلامی، ارتقای اخلاق  و معنویت اسلامی، ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، تعامل سازنده با میراث فرهنگی  و طبیعی، گسترش صنایع خلاق و حمایت از رونق اقتصادی، تقویت بنیان خانواده، ارتقای جایگاه ملی، منطقه ای  و بین المللی سرزمین مومنین، ارتقای مدیریت مطلوب شهری  و کشوری، توسعه الگوی مشارکت اجتماعی  و نهادینه کردن آن، توانمند سازی نهادهای اجتماعی، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب، تحکیم و ارتقاء روابط اجتماعی، ارتقاء سبک زندگی اسلامی و رونق گردشگری را از جمله معیارهای سرزمین مومنین است که رسانه در تراز دار المومنین باید برای رسیدن به این اهداف کمک نماید و شاید هفته نامه سراج، تنها رسانه ای است که چنین هدفی را برای خود برگزیده است.
 دار المومنین بودن شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، این موضوع به نوع رفتار مردم این منطقه بر می گردد  و به سادگی به دست نیامده است و نشان دهنده اصالت شهر ستان کاشان می باشد. کتاب های بزرگی چون کتاب محجه البیضا از ملا محسن فیض کاشانی، نقشه راه مردم این مناطق برای دستیابی به این رفتار  زندگی مومنانه است. با توجه به تهاجم فرهنگی باید مراقب بود تا این اصالت ها و رفتار های مومنانه آسیب نبیند و از بین نرود و در این مسیر، نقش رسانه بسیار مهم است و میتواند موجب تبلیغ و ترویج این ارزش ها شود.