تاریخ: ۲۱:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
خود گوید و خود خندد

جوابیه مطلب هفته نامه آرمان با عنوان « حکایت خشت اول کج ، دیوار کج» که توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی سفیدشهر با عنوان « خود گوید و خود خندد » نگاشته شده است. یک کانال تلگرامی همسایه اخیرا مطلبی را با عنوان « حکایت خشت اول کج، دیوار کج!» به نقل از هفته نامه […]

جوابیه مطلب هفته نامه آرمان با عنوان « حکایت خشت اول کج ، دیوار کج» که توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی سفیدشهر با عنوان « خود گوید و خود خندد » نگاشته شده است.

یک کانال تلگرامی همسایه اخیرا مطلبی را با عنوان « حکایت خشت اول کج، دیوار کج!» به نقل از هفته نامه آرمان، در چندین پست مکرر منتشر نمود و به این هم اقناع نشد و مجددا کل مطلب را تایپ شده در کانال خود منتشر نمود که هماهنگی میان آن رسانه، نویسنده آن مطلب و گردانندگان این کانال تلگرامی را تداعی کرد.

این کانال تلگرامی، چندین مرتبه این تیتر را برجسته نمود که « سفیدشهر به دنبال هویت سازی جعلی برای نصرآباد» است. انتخاب این تیتر و درج چنین مطالبی را تنها میتوان به حساب بی اطلاعی و ناآگاهی این افراد گذاشت.

این کانال در یک اقدامی دیگر، تیتری را با عنوان« نگاهی به تحرکات سیاسی و رفتار خطرناک مدیران سفیدشهر و حامی بالادستی» درج نمود؛ امری که از سوی یک کانال تلگرامی شهر همسایه دکتر ساداتی نژاد، نماینده محترم شهرستان که اتفاقا برای پیشرفت و توسعه آن شهر نیز تلاش زیادی نموده و حمیت و غیرت منطقه ای هم، دفاع از نماینده توسط رسانه و کانال های تلگرامی این شهر را می طلبید، جای تامل بسیار دارد.

خصوصا سکوت مسئولین این شهر همسایه در قبال چنین تحرکاتی و حتی همکاری برخی از نهادها مانند انجمن دوستداران آثار تاریخی این شهر با این کانال، جای سوال بسیار ایجاد میکند.

نویسنده گمنام این مطلب که حتی به رسم احترام به مخاطب، از ذکر نام خود نیز طفره رفته است، به خیال خود تلاش کرده تا با یادآوری روستا بودن نصرآباد از اهمیت آن بکاهد؛ در حالی که نمی داند نصرآباد در گذشته قریه بوده و قریه به جایی می گویند که یک روستای ساده نیست بلکه دارای مزارع و دشت های کشاورزی و قناتهای بسیار است که ویژگی خاص و ممتازی برای آن منطقه ایجاد میکند. او از یک غلط تایپی در صفحه ۸۸ کتاب مهم و متقن تاریخ سفیدشهر که در متن نقل شده از کتاب ضرابی، اشتباها به جای نصرآباد، سفیدشهر تایپ شده، آسمان به ریسمان بافته و آنچه شایسته خود و مطلبش می باشد را به نویسنده محترم و محقق ارجمند کتاب تاریخ سفیدشهر که بیش از دو دهه است در حوزه تاریخ نصرآباد، تحقیق میکند، نسبت داده است.

جهت اطلاع این افراد و رسانه های بی اطلاع اشاره می شود که تاریخ نصرآباد به قبل از اسلام بر می گردد و
ریشه ی نصرآْباد، نام فرشته ای است که پیک اهورا مزدا برای اَشو زردشت می باشد. استاد جلال الدّین همائی در مورد ریشه کلمه نصرآباد در تاریخ اصفهان، گفته است ریشۀ ساسانی واژۀ نصرآباد را «نرسی آباد» و «نَرسه آباد» بیان کرده اند. نِرسی در تعالیم زرتشت نام فرشته ای است که پیک اهورا مزدا برای اَشو زردشت می باشد. به مرور زمان، این واژه در استعمال، جای خود را به نصرآباد داده است.

در این یادداشت، تلاش می شود تا به افاضات نویسنده حکایت خشت اول کج، دیوار کج، به ترتیب، پاسخ داده شود. اینکه نام برده ادعا کرده، عده ای به دنبال تغییر نام مجدد سفیدشهر به نصرآباد باشند، یک بحث داخلی بین – نخبگانی در سفیدشهر است و چیزی را برای نویسنده مطلب هفته نامه آرمان ثابت نمیکند که بخواهد از آن بهره برداری نماید.

جهت اطلاع این نویسنده کم اطلاع، نصرآباد و سفیدشهر هر دو جزئی از تاریخ و هویت این شهر است. نصرآباد که نامی باستانی و برگرفته از نرسی فرشته پیک حامل وحی از اهورامزدا برای زرتشت بوده است. نام سفیددشت و سفیدشهر نیز برگرفته از قلعه باستانی سفید است که در منطقه مزارع طسمیجان سفیدشهر واقع شده و به خاطر تزیین دیوارهای قلعه ها و خانه ها با اندود تهیه شده از مخلوط خاک و شیر به آن قلعه سفید گفته اند.

اینکه مردم این شهر، کدام یک از این دو نام باستانی را انتخاب کنند، هیچ تغییری در هویت و تاریخ سفیدشهر ایجاد نمیکند.

نویسنده مطلب هفته نامه آرمان در بند ۲ مطلب خود به دروغ ، نویسنده کتاب تاریخ سفیدشهر را متهم به جعل هویت نموده و اینکه در خارج از سفیدشهر به دنبال هویت خود می گردد و هر جای مهم تاریخی و جغرافیایی اطراف، را به نام سفیدشهر ثبت میکند. این فرد کم سواد، تلاش کرده تا از بخش مقدمه کتاب تاریخ سفیدشهر که به بررسی وضعیت تاریخی مناطق اطراف از کاشان گرفته تا آران و بیدگل و نوش آباد و سایر روستاها و مناطق اطراف، پرداخته، برای سر بی کلاه خود نمدی درست کند. در حالی که هر متنی و هر کتابی ، مقدمه ای نیاز دارد و در مقدمه کتاب به بررسی محیط و مناطق پیرامونی یک شهر برای تعیین وضعیت فرهنگی و تمدنی که آن شهر به آن تعلق دارد، پرداخته می شود.

این نویسنده نمی داند که سفیدشهر دارای تاریخی روشن است و نیاز به جعل هویت ندارد. سابقه منطقه چاله غم سفیدشهر( محلی که نصرآباد یا سفیدشهر قدیم در آنجا قرارداشته) به دوره حدود ۷ تا ۹ هزار سال قبل باز می گردد و تاریخ محل فعلی نصرآباد یا سفیدشهر

نیز به دوران قبل از اسلام باز می گردد. وجود شهر زیر زمینی طسمیجان که از یک سو همه خانه های قدیمی سفیدشهر را به هم متصل نموده و از سویی به قلعه سفید و طسمیجان راه داشته، کاروانسرای شاه عباسی بی نظیر آن، زیارتگاه های بی بی سکینه و شاه ابراهیم که به قبل از دوره ایلخانی باز می گردد، خانه داوودیان که به دوران قبل از اسلام باز می گردد و ده ها خانه و قلعه و آثار تاریخی دیگر ، نشان از تاریخ و هویت بی نظیر این منطقه دارد.

نویسنده به دروغ ادعا نموده که نویسنده کتاب تاریخ سفیدشهر، بسیاری از آثار و محوطه های مهم تاریخی حوزه شهرهای مشکات، یزدل، نوش آباد، علی آباد و محدوده های شهرستان آران و بیدگل و …. را از آن سفیدشهر ذکر کرده است.

اما این نویسنده باید بداند که سفیدشهر در منطقه تاریخی و باستانی درم و طسمیجان قرار دارد و نزدیکی سفیدشهر و تداوم مزارع آن تا منطقه درم و طسمیجان امری آشکار است که نیاز به توضیح و‌ اثبات ندارد و بدون شک، تاریخ سفیدشهر با تاریخ منطقه درام و طسمیجان رابطه مستقیم دارد کما اینکه در دوران قبل از اسلام و اوایل اسلام، نصرآباد در زیر مجموعه استان درام یا در ارم قرار داشته است.

نویسنده در بند ۳ اشاره کرده که نویسنده تاریخ سفیدشهر، قنات نصرآباد تامی کننده آب شرب مسجد میرعماد را قنات نصرآباد کویر فرض کرده است، در حالی که اینطور نیست. خوب است این نویسنده بی اطلاع به وقف نامه مسجد میرعماد مراجعه کند که در آنجا به وضوح نام قنات را قنات نصرآباد متعلق به نصرآباد سرپشت معرفی نموده که یکی از اسامی نصرآباد کویر یا سفیدشهر در گذشته، نصرآباد سرپشته بوده است.

نویسنده به خود زحمت داده تا ثابت کند که نویسنده تاریخ سفیدشهر، تلاش کرده تاریخ نصرآباد را به تاریخ قراقویونلوها پیوند دهد و آن را پشتوانه تاریخ نصرآباد ذکر کند. این دقیقا مانند آن است که کسی برای بیان شرح حال سلطان علی ابن محمد الباقر، به بررسی زندگی ائمه قبل از او بپردازد و نسبت او را با پیامبر و امام علی (علیهم السلام) و ائمه روشن کند و کسی بگوید که نویسنده تلاش کرده سلطان علی ابن محمد باقر را به ائمه پیوند بزند، بدیهی است که تاریخ سفیدشهر با کاشان و آران و بیدگل و مناطق پیرامونی پیوند خورده و به هم مرتبط می باشد و بیان این مطلب، هیچگاه به معنای جعل هویت و جعل تاریخ نیست.

نویسنده در بند ۴ مطلب خود سعی کرده با خیالپردازی، امری آشکار یعنی ذکر نصرآباد در زیر مجموعه استان قم را امری بعید بداند و به جای دیگری پیوند دهد که بطلان و غرض ورزی در پشت آن امری آشکار است. وی تلاش کرده بگوید چندین نصرآباد در منطقه وجود دارد، حال آنکه تنها دو نصرآباد کویر‌ و نصرآباد جیرویه در این منطقه قرار دارد و قرار گرفتن نصرآباد یا سفیدشهر در ذیل استان قم، در دوره اولیه بعد از اسلام، مشخص است و جای هیچ تردید ندارد.

نامبرده تلاش کرده تا بگوید تاریخ تاسیس نصرآباد به ۴۰۰ سال قبل باز می گردد و بعد از تغییر مسیر ری به کاشان بوجود آمده و اینقدر به خود زحمت نداده تا تحقیق کند که در قرن اول هجری قمری به نام نصرآباد اشاره شده و در کتاب تاریخ قم در قرن سوم و چهارم هجری به نصرآباد اشاره شده و واقعیات تاریخی مربوط به تمدن سیلک کاشان نیز، ارتباطات تمدن این منطقه با منطقه نصرآباد را تایید میکند و اصولا جاده ابریشم قدیم از سفیدشهر گذر می کرده است. نام نصرآباد، آثار تاریخی، قبرها، سنگ قبرها و نوشته های کشف شده از آنها و وجود خانه تاریخی داوودیان و قبرستان قدیمی و شهر زیر زمینی، شک و شبهه ای از تعلق سفیدشهر به دوران قبل از اسلام نمی گذارد.

نویسنده در بند ۵ مطلب خود، آنچه شایسته خود است به کتاب تاریخ سفیدشهر نسبت داده و گفته اینگونه بی اساس گویی ها راجع به تاریح سفیدشهر در کتاب مذکور، بسیار زیاد است و فرصت اشاره به آن و مجال پرداختن به آن نیست. این در حالی است که تمام مطالب این کتاب، برگرفته از مستندات تاریخی و تحقیقات میدانی نویسنده است.

نویسنده مطلب در بند ۵، ذات خود و هدف پنهان در قلب خود و در پس این حمله ها و تخریب ها را آشکار کرده و با پیش کشیدن صحبت از نماینده شهرستان که اهل سفیدشهر است، سعی کرده فرافکنی نماید که سفیدشهری ها سعی دارند تخیلات خود را به هر ضرب و زوری بر کرسی بنشانند.

این در حالی است که کتب تاریخی مربوط به سفیدشهر ، یکی دو تا نیست و مربوط به الان نیست و دو دهه قبل این تحقیقات صورت گرفته و منتشر شده است. از نویسنده کتاب تاریخ سفیدشهر، کتب دیگری چون نگینی بر حاشیه کویر مروری بر تاریخ نصرآباد کویر، ستارگان سپهر سفیدشهر ، گلچین مجلس افروز و همچنین کتاب های دیگری توسط دیگر نخبگان سفیدشهری مانند فرهنگ عامه سفیدشهر منتشر شده است.

با حمله به نماینده و متهم کردن نماینده در پایان این مطلب، کاملا روشن گردید که نویسنده یک فرد محقق و فردی علمی و دانشگاهی نیست بلکه یک فعال سیاسی است که تلاش کرده تا عقده های سیاسی خود را از این طریق و با توسل پیدا کردن به تخریب هویت و تاریخ سفیدشهر و نهایتا حمله به نماینده شهرستان تخلیه نماید.
نویسنده، به نصب تابلوی تبلیغاتی در مشکات اشاره و آن را تعرض غیر قانونی به این شهر قلمداد نموده!!! (نامبرده هنوز نمی داند اصل موضوع چه بوده و استقرار یک چادر گردشگری را ! با نصب تابلو اشتباه گرفته) و نصب تابلوی شهر زیر زمینی طسمیجان در ابتدای بلوار شهدای نوش آباد را نیز موجب سردرگمی مسافران نوروزی دانسته است!
و با طرح ادعاهای بی اساس مانند به لودر بستن قلعه وزیر! و مسطح کردن آن، مثلا خواسته بگوید که دلسوز و طرفدار قانون و طرفدار میراث فرهنگی است. این در حالی است که حملات او به تاریخ و هویت شهر همسایه و تخریب سازمان میراث فرهنگی و نظر کارشناسان این سازمان و توهین به قانون و طرح ادعاهای بی اساس، در تناقض با ادعای نامبرده می باشد.

وی در بند هفتم مطلب خود ادعا کرده که سفیدشهری ها آثار تاریخی خود را در سال های اخیر خراب کردند، و بی عرضگی خود را می خواهند با تعرض به شهرهای همسایه جبران کنند! اتهامی بی اساس که مقدمه ای برای بند ۸ و بند ۹ مطلب وی در جهت حمله به نماینده شهرستان و تخریب وی می باشد.

نویسنده مطلب آرمان، طی ادعایی واهی، گفته که سفیدشهری ها قصد دارند با استفاده از نفوذ نماینده همشهری خود، تعدادی از مناطق تاریخی اطراف را ضمیمه شهر خود نمایند. وی که از روی بی اطلاعی ادعا کرده قلعه وزیر از نصرآباد نیست، این موضوع را به عنوان شاهد مدعای خود نامبرده در حالی که ۱۰ سال قبل از این، نام قلعه وزیر در کتاب تاریخ سفیدشهر ذکر شده و چه از لحاظ تاریخی و چه جغرافیایی و تمدنی، قلعه وزیر در حوزه سفیدشهر قرار دارد. نامبرده همچنن فکر کرده ادعای وجود منطقه طسمیجان در محدوده کاشان، دلیلی می شود تا ارتباط سفیدشهر با این منطقه، که امری ثابت شده است، منتفی گردد.

نویسنده در یک بی ادبی تمام تر و در حالی که سازمان میراث فرهنگی، شهر زیر زمینی طسمیجان سفیدشهر را بعنوان دومین شهر زیر زمینی ایران، تایید نموده است، ادعای جعلی بودن این اثر تاریخی بی نظیر را نموده است و با اینکار پرده بی منطق بودن و افراطی بودن خود را به طور آشکار، کنار زده و جای تردید نگذاشته که مطالب نقل شده از سوی وی کاملا مغرضانه، سیاسی و غیر علمی است. وی همانند کسانی که از زور دل صحبت میکنند، 🔺ادعا کرده شهر زیر زمینی نصرآباد دخمه ای بیش شبیه کنده گوسفندان نبوده و چیز خاصی نیست!! معلوم نیست این خزعبلات را از کدام صندوقچه استخراج نموده و هر چه لایق خود بوده به سفیدشهر و تاریخ و هویت آن نسبت داده است.

نویسنده در آخرین پرده از نمایش مضحک و خنده دار خود، گفته تلاش سفیدشهری ها برای توسعه شهر زیر زمینی طسمیجان که او از آن تعبیر به کنده کرده، حتی با حمایت نماینده، به جایی نرسیده! و هیچ گزارشی مبنی بر وجود فضای بزرگ زیر زمینی در این شهر از سوی باستان شناسان کاوشگر ارائه نشد! احتمالا منظورشان همان فرد نوش آبادی است که در مراحل اولیه این پروژه حضور داشت و بعد از کارشکنی در پروژه، اخراج گردید. لابد این اطلاعات را نیز نامبرده از ایشان گرفته است.

نهایتا نویسنده این مطلب در بند دهم و آخرین فراز از نوشته خود، دم خروس را نشان داده و گفته که گویا نماینده شهر کاشان قصد دارد در پایان کار!! ( به خیال خام او یعنی کار نماینده تمام است و فقط برای همین یک دوره انتخاب شده)، قصد دارد نصرآباد را به شهرستان تبدیل کند!! و ادعا کرده این سنگ کجی است که تا ثریا می رود! باید گفت این پرده آخر و مضحک نمایش وی، مثال آن ضرب المثل است که گفت « خود گوید و خود خندد».

نویسنده این متن در پایان این جوابیه، تنها چیزی که مناسب می داند بیان کند، آن است که خداوند به همه عقل سلیم و قلب سلیم عنایت کند و مردمان این منطقه را از دست افراد افراطی و فتنه گر نجات دهد.
مردمان این منطقه، سالیان سال است که با همدلی و همزبانی و اتحاد در کنار هم زندگی کرده اند و میراث و تاریخ و هویت فرهنگی این منطقه نیز مشترک و متعلق به همه ی مردمان این منطقه است و فتنه گری های چند نفر معدود و شناخته شده که به دنبال اغراض سیاسی و افراطی خود بوده و در صدد فتنه انگیزی و تحریک مردم برای اختلاف و اشوب هستند، با هوشیاری مردم و مسئولان این مناطق به جایی نخواهد رسید.
http://www.sefidshahrmf.com