برخی اشیای کشف شده در سال ۱۳۸۷، در منطقه چاله غم سفید شهر به ۶ هزار سال قبل می رسد

دکتر جاوری، رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان، در مصاحبه ای با هفته نامه سراج، در روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ در خصوص اشیای پیدا شده از منطقه چاله غم سفیدشهر توسط بخش باستان شناسی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۷، گفت قدمت برخی از اشیای کشف شده به هزاره چهارم قبل از میلاد ( […]

دکتر جاوری، رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان، در مصاحبه ای با هفته نامه سراج، در روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ در خصوص اشیای پیدا شده از منطقه چاله غم سفیدشهر توسط بخش باستان شناسی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۷، گفت قدمت برخی از اشیای کشف شده به هزاره چهارم قبل از میلاد ( شش هزار سال قبل) می رسد.

دکتر جاوری، رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان، طی مصاحبه ای با هفته نامه سراج در خصوص اکتشاف های بخش باستان شناسی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۷ از منطقه چاله غم سفیدشهر، گفت قدمت دو ابزار سنگی پیدا شده از منطقه چاله غم به هزاره چهارم ( ۶ هزار سال قبل) بر می گردد.
آقای جاوری، در مورد یکی دیگر از این اشیاء که شئی فلزی است، گفت احتمالا سر پیکان است که به قرن ۶_۷ هجری قمری باز می گردد.
وی بخشی دیگر از اشیای پیدا شده در منطقه چاله غم سفیدشهر را حدود ۴٠ قطعه سفال مربوط به دوره ایلخانی دانست.
وی گفت محوطه تاریخی چاله غم در مجاورت سفید شهر تعداد قابل توجهی از سفالینه های دوره ایلخانی را در خود دارد و تمام این سفال ها شامل سفالهای منقوش و ساده دوره ایلخانی، مستند سازی شده و طرح آنها موجود است. دکتر جاوری گفت در نظر دارد مقاله ای را در خصوص اکتشافات چاله غم سفیدشهر در مجله کاشان شناخت منتشر نماید. وی گفت تمامی مستندات این اکتشاف، موجود است و همگی این اشیا در بخش باستان شناسی دانشگاه کاشان نگهداری می شود.
لازم به ذکر است، منطقه چاله غم یکی از مناطق باستانی است که از حوزه های تمدنی سفیدشهر است و طبق اخبار گزارش شده، خاستگاه قبلی مردم سفیدشهر، منطقه چاله غم بوده است.